Saeree ERP&CRM

Print
Saeree ERP&CRM

หากพูดถึงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หลายคนคงจะรู้จัก และได้เคยสัมผัสมาบ้าง ส่วน Open Source ERP หลายท่านคงไม่เคยได้ยิน แต่บางท่านก็คงติดตามอยู่ คอลัมน์นี้จะกล่าวถึง Open Source ERP ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “เสรี (Saeree ERP&CRM)” เป็น Open Source ERP ของไทย

 “เสรี” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2550 และเปิดตัวครั้งแรก ณ งาน “Open ERP Solution ช่วยธุรกิจไทยได้อย่างไร” ที่จัดโดย SIPA เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา

“เสรี” พัฒนาต่อยอดมาจาก Open Source ERP ที่ชื่อว่า Compiere และ ADempiere โดยเพิ่มส่วนของอินเตอร์เฟสภาษาไทย และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีไทยเข้าไป

คอลัมน์นี้จะเป็นการสอนท่านใช้งาน “เสรี” อย่างเป็นระบบ ทีละขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้งระบบ ไปจนถึงการใช้งานเลยทีเดียว แบบสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นที่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลจริง เนื้อหาจะถูกแบ่งเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันไป และเนื่องจาก “เสรี” พัฒนาต่อยอดมาจาก Compiere และ ADempiere เราจึงควรให้รู้จักกับรากฐานที่มาของ “เสรี” กันก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีฟังก์ชั่นการทำงานอย่างไร แล้วค่อยเจาะลึกถึง “เสรี” กันต่อไป

ทำความรู้จัก Saeree ERP&CRM
Compiere (อ่านว่า “คอมเปียร์”) เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ERP (Enterprise Resource Planning) และ CRM (Customer Relationship Management) ที่ได้รับการยอมรับในอันดับต้นๆ ใน Sourceforge (http://sourceforge.net) พัฒนาขึ้นในปี 1999 โดยคุณ Jorg Janke ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 1.2 ล้านดาวน์โหลด

ถึงแม้ว่าในตอนแรก Compiere พัฒนามาสำหรับธุรกิจค้าส่ง (Distribution) ค่าปลีก (Retail) และธุรกิจบริการ (Service Industries) แต่ Compiere ก็ยังสามารถนำไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ ได้อีกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ นอกจากนั้น Compiere ยังสามารถทำเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ (Material Management) ระบบการจัดการการผลิตขั้นพื้นฐาน (Basic Manufacturing) และการวางแผนการผลิต (Planning) และที่สำคัญ Compiere ได้ออกแบบให้สามารถปรับแต่ง และปรับขยายระบบให้เหมาะกับธุรกิจเฉพาะได้ง่าย Compiere ไม่ได้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับบริษัททั่วไป  บริษัทที่มีสายส่ง (Distribution chains) และมีจุดแสดงสินค้าของโรงงาน (Outlet of manufacturers)  และธุรกิจแฟรนไซส์ (Franchises)

Compiere มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) ไม่เหมือนกับธุรกิจแบบเดิม โดยที่ Compiere จะเน้นไปที่โพรเซสของธุรกิจมากกว่าที่จะแบ่งการทำงานออกเป็นโมดูลย่อยๆ

จุดแข็งของ Compiere

ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ (Hardware and Infrastructure Requirements)

Compiere ฟังก์ชั่น
Integrated Business Process  

Quote to Cash

Requisition to Payment

Material Management / Logistics

Product  
ใน Compiere คำว่า ‘Product’ หมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่สามารถซื้อหรือขายได้ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ

Customer Relations Management
• Business Partner

• Requests, Issue tracking

• Marketing

• Customer Asset Management

• Resource

 Time and Expense

Service Level Agreements

รายงานทางการเงิน

 โครงการ

E-Commerce and Self Service

 

Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 11:14 )