Grandlinux Solution Co.,Ltd

หลักสูตรีลีนุกซ์พื้นฐาน ( Linux Fundamental)

E-mail Print PDF
วัตถุประสงค์

    สำหรับ ท่านที่ ไม่เคยใช้งานลีนุกซ์ และมีความต้องการ ที่จะพัฒนาความรู้ทักษะ ในการใช้งานลีนุกซ์ ทั้งในส่วนของคอมมานด์ไลน์ และกราฟิก ซึ่งคุณสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไป ติดตั้ง และปรับแต่งแก้ไขระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมตัว ให้พร้อมกับการพัฒนาความรู้ ในการใช้งาน ลีนุกซ์ในชั้นสูง เช่น หลักสูตร การบริหารระบบ และเน็ตเวิร์ก หรือหลักสูตรการ พัฒนาซอฟต์แวร์ บนลีนุกซ์ต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


    หลัก สูตรลีนุกซ์ขั้น พื้นฐานเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคย ใช้งานลีนุกซ์ หรือยังไม่มีพื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ์มาก่อน (ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรใดมาก่อน) ผู้สำเร็จหลักสูตรลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน จะสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

รายละเอียดหลักสูตร


 • Introduction to Linux แนะนำประวัติเบื้องต้นของ Linux ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครที่เป็นผู้ริเริ่มให้กำเนิดแก่ Linux
 • Obtaining and installing Linux วิธีการที่จะได้Linux มาใช้งาน และการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Linux อย่างละเอียด
 • Starting Linux การเริ่มใช้งาน Linux หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว , การ Login เข้าใช้งาน Linux ครั้งแรก
 • File and Directory อธิบายลักษณะของไฟล์ และไดเร็คทอรี่ใน Linux รวมทั้งสิทธิต่างๆ ในการใช้งานไฟล์ และไดเร็คทอรี่
 • Shell การใช้งานเชลล์ต่างๆที่มีLinux
 • Linux Basic การใช้งานLinuxเบื้องต้น
 • Introduction for System Administration แนะนำการดูแลรักษาระบบเบื้องต้น ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 • Using Editor การใช้งานโปรแกรมeditor ในLinux เพื่อการแก้ไขไฟล์ config ต่างๆของระบบ
 • Using Devices การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆใน Linux เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น CD-ROM หรือ ฮาร์ดดิกส์ในพาร์ติชันชั่นที่ เป็นวินโดวส์
 • File Permissions สิทธิในการใช้งานไฟล์ และไดเร็คทอรี่ต่างๆ ทั้งการอ่าน , การเขียน และ การใช้งาน
 • Archiving and Compressing Files การทำการใช้งาน แบ็คอัพ และ การบีบข้อมูล เพื่อไว้ใช้งาน ในโอกาสต่อไป
 • Upgrading and Installing New Software วิธีการอัพเกรด และ ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ เพิ่มเติม โดยการใช้วิธี RPM
 • Jobs Control การตรวจสอบและควบคุมการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม ที่อยู่ในระบบ
 • X Window System การติดตั้ง, การทำงานในระบบGraphic User Interface ของLinux
 • Linux Networking Linux กับเน็ตเวิร์กเบื้องต้น TCP/IP เบื้องต้น
 • What to do in an Emergency การกู้ระบบเบื้องต้น ในยามฉุกเฉิน
Last Updated ( Sunday, 27 September 2009 13:29 )  

About us

Sample Images
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์ และระบบอี.อาร์.พีสำหรับองค์กรธุรกิจ
AddThis Social Bookmark Button

Related Items

10th Year Anniversary
You are here: Home Services Training

FAQ

Confessions of a Shopaholic
สารพันปัญหาถาม-ตอบ ที่พบกันบ่อยๆ ตั้งแต่เรื่องของการติดตั้ง วางระบบ ปัญหาการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้ค้นข้อมูล และแชร์ข้อมูลร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน

Grandlinux Blog

Confessions of a Shopaholic
Grandlinux Blog พื้นที่สำหรับเก็บบันทึก ข้อมูล ความรู้ทั่วไปต่างๆ เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยที่ต้องการเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป