Grandlinux Solution Co.,Ltd

หลักสูตรผู้บริหารระบบและเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์

E-mail Print PDF
วัตถุประสงค์

    สำหรับ ผู้ใช้งานลีนุกซ์ หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ ในการใช้งานยูนิกซ์มาแล้ว และต้องการสร้างทักษะในการบริหารระบบงานของลีนุกซ์ ทั้งให้ผู้เข้าอบรมสามารถ นำลีนุกซ์ไปใช้งานในลักษณะ Server ได้ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากการปูพื้นฐานเกี่ยวกับลีนุกซ์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำสั่ง และ เครื่องมือที่ใช้ในระบบลีนุกซ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Network ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้ง การคอนฟิกการใช้งาน Server ประเภทต่างๆ เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการแนะนำวิธีการติดตั้ง เริ่มจากหลักการ ขั้นพื้นฐาน คอนฟิกไฟล์ และวิธีการปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    ผู้ ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้ ควรมีความรู้พื้นฐาน ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มาก่อน สามารถทำการติดตั้งระบบได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ทั้งคอมมานด์ไลน์ และผ่านการใช้งาน ระบบกราฟิกมาก่อน หากท่านยังขาดความรู้ และทักษะเหล่านี้ ควรทำการเรียนรู้ ในหลักสูตรลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน (Linux Fundamental ) เสียก่อน รูปแบบการอบรม จะเป็นในลักษณะของการเรียน ไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ เข้าใจเนื้อหาระบบ ได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

เนื้อหาโดยรวมของหลักสูตร

  • Basic Linux Administration Concept อธิบายหลักการขั้นต้น ของการบริหารระบบลีนุกซ์ เพื่อความเข้าใจ และเตรียมพื้นฐาน เพื่อการศึกษาการบริหารระบบ เน็ตเวิร์ก และลีนุกซ์ในขั้นสูงต่อไป
  • File & Print Server จัดการให้ลีนุกซ์ ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และ การพิมพ์งานขององค์กร
  • DHCP Server จัดการให้ลีนุกซ์สามารถ กำหนดข้อมูลที่จำเป็น ของเน็ตเวิร์กให้กับเครื่องลูกข่าย ในระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถบริหารเครื่องลูกข่าย จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • DNS Server จัดการให้ลีนุกซ์ สามารถเป็นศูนย์กลางในการแปลงค่า ระหว่างชื่อโดเมน และไอพี ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับ ระบบเครือข่ายทั้งระบบแลน และระบบอินเทอร์เน็ต
  • Mail Server จัดการให้ลีนุกซ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับ ระบบไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งจะสามารถทำให้เครื่องลูกข่าย สามารถสื่อสารผ่านระบบ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  • Web Server จัดการให้ลีนุกซ์ เป็นศูนย์กลางสำหรับเว็บไซต์ เพื่อการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จนไปถึงระบบที่ซับซ้อน อย่างอี-คอมเมิร์ซ
  • Proxy Server จัดการให้ลีนุกซ์ ทำหน้าที่เป็นระบบฐานข้อมูลความเร็วสูง เมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ช่วยเร่งประสิทธิภาพ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • Internet Gateway จัดการให้ลีนุกซ์ ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูเชื่อม ระหว่างระบบเครือข่ายภายใน และโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถควบคุม พฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Administration Tools เรียนรู้เครื่องมือ สำหรับการเซ็ตอัพ และการบริหารจัดการตั้งแต่ ระดับกราฟฟิกสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงระดับคอมมานด์ไลน์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดการให้ลีนุกซ์ ทำงานในด้านต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ
Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 12:24 )  

About us

Sample Images
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์ และระบบอี.อาร์.พีสำหรับองค์กรธุรกิจ
AddThis Social Bookmark Button

Related Items

10th Year Anniversary
You are here: Home Services Training

FAQ

Confessions of a Shopaholic
สารพันปัญหาถาม-ตอบ ที่พบกันบ่อยๆ ตั้งแต่เรื่องของการติดตั้ง วางระบบ ปัญหาการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้ค้นข้อมูล และแชร์ข้อมูลร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน

Grandlinux Blog

Confessions of a Shopaholic
Grandlinux Blog พื้นที่สำหรับเก็บบันทึก ข้อมูล ความรู้ทั่วไปต่างๆ เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยที่ต้องการเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป