Grandlinux Solution Co.,Ltd

Atmail

E-mail Print PDF

Atmail@mail ซึ่งเป็นเว็บเมล์โซลูชั่น เหมือนกับ Hotmail, Yahoo mail เหมาะ สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และใช้เมล์เป็นหลัก สามารถใช้งานได้ทั้งเว็บเบส และสามารถใช้กับ Outlook หรือ Outlook Express ได้ สนับสนุน POP3/IMAP พร้อมกันนี้ยังมาพร้อม Anti-Virus, Anti-Spam ด้วย ซึ่งสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

@Mail Features

 • @Mail พัฒนาบนพื้นฐานของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความปลอดภัย ความเสถียรของระบบ และคุ้มค่าการลงทุน โดยใช้โปรแกรม Exim เป็น SMTP Server,ใช้ Courier IMAP เป็น POP3 & IMAP Server, ใช้ Apache เป็น Web Server และใช้ MySQL สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ รหัสผ่าน และคอนฟิกต่างๆ ของระบบ
 • @Mail มาพร้อมกับโปรแกรม Anti-virus (ClamAv) และ Anti-spam (Spam assassin) ในส่วนของ Anti-virus จะสแกนให้ทั้งขาเข้า และขาออก และสามารถตั้งเวลาในการอัพเดทได้

 • @Mail ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ผ่านเว็ปบราวเซอร์เวอร์ ตั้งแต่การสร้าง E-mail Accounts, สร้าง Domains, สำรองข้อมูล (Backup), กำหนด Quota และดูข้อมูล Logs และสถิติต่างๆ เป็นต้น
 • @Mail การรับส่งเมล์ ทำได้ทั้ง 2 แบบคือ ใช้ Webmail และใช้โปรแกรม Desktop Clients ต่างๆ ได้ เช่น Outlook และ Outlook Express เป็นต้น
 • @Mail สามารถใช้งานในลักษณะของ Groupware ในส่วนของ Webmail ได้ เช่น การสร้างตารางนัดหมายส่วนตัว การนัดประชุม และการสร้างตารางงานส่วนตัว เป็นต้น
 • @Mail สามารถรับส่งเมล์ได้บนอุปกรณ์ PDA และมือถือ ซึ่งจะสะดวกกับผู้บริหาร หรือพนักงานขายที่ต้องออกไปข้างนอกออฟฟิศบ่อยๆ
 • @Mail สามารถสร้างสมุดรายชื่อส่วนตัว (Personal Contacts), สมุดรายชื่อสมาชิก (Global Contacts) และสมุดรายชื่อแบบแชร์ (Shared Contacts) ได้
 • @Mail สามารถ Sync ข้อมูลระหว่างโปรแกรม Outlook กับ Webmail ได้ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บน Webmail จะเท่ากันกับบน Outlook ตัวอย่างเช่น ข้อมูลตารางนัดหมาย ข้อมูลตารางาน และข้อมูล Contacts ต่างๆ เป็นต้น
 • @Mail สามารถสร้างกลุ่มของอีเมล์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการค้นข้อมูล และการกำหนดสิทธิ และข้อจำกัดต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การกำหนด Quota มาตราฐานสำหรับอีเมล์ภายในกลุ่ม เป็นต้น
 • @Mail สามารถสร้างโดเมนได้หลายโดเมน (Multiple domains) และสามารถใช้อีเมล์ชื่อเดียวกันในแต่ละโดเมนได้ เช่น This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยอีเมล์ทั้งสองจะแยกเก็บข้อมูลกันอย่างชัดเจน
 • @Mail จะเก็บข้อมูลเมล์บ๊อกซ์ เก็บในรูปแบบของ MailDir (Mail Directory) อีเมล์แต่ละคนจะเก็บแยกไดเร็กทอรีกัน ข้อมูลเมล์มีการทำอินเด็กซ์ (Indexes) ทำให้สามารถรองรับเมล์บ๊อกซ์ขนาดใหญ่ และทำให้การดึงข้อมูลเมล์ทำได้รวดรวดยิ่งขึ้น
 • @Mail สามารถเปิดให้ผู้ใช้สมัครอีเมล์ออนไลน์ได้ ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรที่ต้องการทำ Public Mail
 • @Mail สามารถเชื่อมต่อกับ SMS Gateway เพื่อทำการส่ง SMS ได้
 • @Mail ให้มาพร้อมกับซอร์สโค้ดโปรแกรม ทำให้ง่ายในการปรับปรุงระบบให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละองค์กร
 • ผู้ดูแลระบบสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ ใช้คนอื่นๆ ได้ในครั้งเดียว (Mass mail) โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าจะส่งไปให้ใครบ้าง เช่น ส่งไปยังผู้ใช้ภายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดเมนใดโดเมนหนึ่ง หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้น
 • ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างอีเมล์เสมือน เพื่อรับเมล์แทนอีเมล์อื่นๆ ได้หลายแบบ เช่น สร้างอีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ให้ส่งต่อเมล์ไปยัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดย This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ไม่จำเป็นต้องมีเมล์บ๊อกซ์จริงๅ ในระบบ (Local alias), กำหนดเงื่อนไขว่า ถ้ามีการส่งเมล์มายังอีเมล์ที่ไม่ได้มีอยู่จริงในระบบ ให้ส่งต่อไปยัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Catch-all) หรือการสร้างโดเมนเสมือนขึ้นมา เพื่อส่งต่อเมล์ไปยังโดเมนอื่น โดยโดเมนเสมือนจะไม่มีเมล์บ๊อกซ์จริงๆ ในระบบ (Virtual domain)
 • สามารถใช้งานในลักษณะ SMTP Authentication และ POP before SMTP ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถส่งเมล์ผ่านอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้ตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน SMTP Server ไม่ว่าจะอยู่ภายในบริษัท หรือภายนอกบริษัท

 

Webadmin
การดูแลระบบทำง่ายผ่านเว็ปบราวเซอร์ มีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ดังต่อไปนี้

 • การจัดการอีเมล์ เช่น การสร้าง, ลบ, แก้ไข, ค้นหา และการโอ้นย้ายจากระบบเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดให้ลบอีเมล์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง, ลบ และการแสดงรายการอีเมล์ภายในโดเมน สามารถกำหนดให้เรียงลำดับตามชื่ออีเมล์, วันที่สร้าง และวันที่ล๊อกอินล่าสุด
 • การปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน ทำได้ง่ายผ่านเว็ปบราวเซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องทำเว็ปไซต์ ตัวอย่างเช่น โลโก้, เว็ปไซต์ และข้อความต่างๆ ในหน้าจอการใช้งาน เป็นต้น
 • การกำหนดค่ามาตราฐานสำหรับผู้ใช้ เช่น การจำกัดเนื้อที่อีเมล์, ภาษา และรหัสภาษาใช้ในการส่งเมล์ เป็นต้น
 • การกำหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้ โดยรวม เช่น จำนวนอีเมล์สูงสุดที่ส่งในแต่ละวัน จะเปิดให้มีการสมัครอีเมลออนไลน์หรือไม่ และจะให้ผู้ใช้แก้ไขรหัสผ่านได้เองหรือไม่ เป็นต้น
 • คอนฟิกระบบให้สามารถดึงข้อมูลสมุดรายชื่อ (Contacts) จากฐานข้อมูล LDAP ภายนอก
 • แสดงข้อมูลสถิติต่างๆ จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบตาราง และกราฟ ตัวอย่างเช่น มีใครล๊อกอินเข้ามาใช้งานบ้าง ขณะนี้มีใครใช้งานอยู่บ้าง มีใครรับส่งเมล์บ้างในแต่ละวัน และมีการดักจับไวรัส และสแปมเท่าไรในแต่ละวัน เป็นต้น
 • การส่งเมล์ไปยังผู้ใช้พร้อมกันในครั้งเดียว โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขว่าจะส่งไปให้ใครบ้าง
 • การสร้างอีเมล์เสมือน (Aliases), การสร้างโดเมนเสมือน (Domain aliases) และการจัดการอีเมล์ที่ไม่มีอยู่จริงในระบบ (Catch-all)
 • การกำหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรม Anti-virus และ Anti-spam ตัวอย่างเช่น การกำหนด Spam Score และการกำหนดค่า RBL สำหรับป้องการการโจมตีอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการของฐานข้อมูล RBL ไซต์ เป็นต้น
 • การสำรองข้อมูล ทั้งในส่วนของคอนฟิก และข้อมูลเมล์บ๊อกซ์ของผู้ใช้ทุกคนในระบบ
 • การปรับแต่งระบบให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จำนวนคอนเน็กชั่นสูงสุดต่อไอพีแอดเดรส และจำนวนคอนเน็กสูงสุดที่เข้ามาพร้อมๆ กัน เป็นต้น

 

Webmail
การ ใช้งานผ่านเว็ปเมล์ จะเหมาะกับการใช้งานจากภายนอก โปรแกรม @Mail มีหน้าจอให้ใช้ 2 แบบคือ แบบ Advanced และแบบ Simple โดยแบบ Advanced มีหน้าตาเหมือน Outlook จะเหมาะกับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการใช้งาน Outlook มาก่อน ส่วนแบบ Simple จะเหมาะกับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมเว็ปเมล์ทั่วไป และใช้ได้กับบราวเซอร์ฟเวอร์ทุกชนิด และทุกเวอร์ชั่น นอกเหนือจากการรับส่งเมล์ปกติทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถทำงานต่อไปนี้ผ่านเว็ปเมล์ได้

 • สร้างกล่องจดหมายส่วนตัว และการกำหนดเงื่อนไขให้เมล์ย้ายไปยังกล่องจดหมายส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาจดหมายได้หลายแบบ เช่น ค้นหาจากผู้ส่ง, ค้นหาจากผู้รับ และค้นหาจากหัวเรื่อง เป็นต้น
 • สร้างปฏิทินนัดหมายส่วนตัว และการสร้างรายการงานส่วนตัว
 • จัดการสมุดรายชื่อส่วนตัว (Personal Contacts) สมุดรายชื่อสมาชิก (Global Contacts) และสมุดรายชื่อร่วม (Shared Contacts)
 • จัดการข้อมูลส่วนตัว เช่น การกำหนดข้อความแนบท้ายจดหมาย การแก้ไขรหัสผ่าน
 • กำหนดเงื่อนไขในการกรองจดหมายส่วนตัว เช่น การกำหนดค่า Spam Score, การกำหนดค่า Black lists และ White lists เป็นต้น
 • ดูข้อมูลการใช้เนื้อที่เมล์ (Quota Usage)
 • ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ POP3/IMAP เครื่องอื่น (Get other POP/IMAP)
Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 12:37 )  
You are here: Home Products Atmail