Grandlinux Solution Co.,Ltd

Saeree ERP&CRM

E-mail Print PDF
Saeree ERP&CRM

หากพูดถึงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หลายคนคงจะรู้จัก และได้เคยสัมผัสมาบ้าง ส่วน Open Source ERP หลายท่านคงไม่เคยได้ยิน แต่บางท่านก็คงติดตามอยู่ คอลัมน์นี้จะกล่าวถึง Open Source ERP ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “เสรี (Saeree ERP&CRM)” เป็น Open Source ERP ของไทย

 “เสรี” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2550 และเปิดตัวครั้งแรก ณ งาน “Open ERP Solution ช่วยธุรกิจไทยได้อย่างไร” ที่จัดโดย SIPA เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา

“เสรี” พัฒนาต่อยอดมาจาก Open Source ERP ที่ชื่อว่า Compiere และ ADempiere โดยเพิ่มส่วนของอินเตอร์เฟสภาษาไทย และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีไทยเข้าไป

คอลัมน์นี้จะเป็นการสอนท่านใช้งาน “เสรี” อย่างเป็นระบบ ทีละขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้งระบบ ไปจนถึงการใช้งานเลยทีเดียว แบบสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นที่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลจริง เนื้อหาจะถูกแบ่งเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันไป และเนื่องจาก “เสรี” พัฒนาต่อยอดมาจาก Compiere และ ADempiere เราจึงควรให้รู้จักกับรากฐานที่มาของ “เสรี” กันก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีฟังก์ชั่นการทำงานอย่างไร แล้วค่อยเจาะลึกถึง “เสรี” กันต่อไป

ทำความรู้จัก Saeree ERP&CRM
Compiere (อ่านว่า “คอมเปียร์”) เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ERP (Enterprise Resource Planning) และ CRM (Customer Relationship Management) ที่ได้รับการยอมรับในอันดับต้นๆ ใน Sourceforge (http://sourceforge.net) พัฒนาขึ้นในปี 1999 โดยคุณ Jorg Janke ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 1.2 ล้านดาวน์โหลด

ถึงแม้ว่าในตอนแรก Compiere พัฒนามาสำหรับธุรกิจค้าส่ง (Distribution) ค่าปลีก (Retail) และธุรกิจบริการ (Service Industries) แต่ Compiere ก็ยังสามารถนำไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ ได้อีกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ นอกจากนั้น Compiere ยังสามารถทำเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ (Material Management) ระบบการจัดการการผลิตขั้นพื้นฐาน (Basic Manufacturing) และการวางแผนการผลิต (Planning) และที่สำคัญ Compiere ได้ออกแบบให้สามารถปรับแต่ง และปรับขยายระบบให้เหมาะกับธุรกิจเฉพาะได้ง่าย Compiere ไม่ได้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับบริษัททั่วไป  บริษัทที่มีสายส่ง (Distribution chains) และมีจุดแสดงสินค้าของโรงงาน (Outlet of manufacturers)  และธุรกิจแฟรนไซส์ (Franchises)

Compiere มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) ไม่เหมือนกับธุรกิจแบบเดิม โดยที่ Compiere จะเน้นไปที่โพรเซสของธุรกิจมากกว่าที่จะแบ่งการทำงานออกเป็นโมดูลย่อยๆ

จุดแข็งของ Compiere

 • อิมพลีเมนต์ได้เร็ว โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพราะว่า Compiere มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับเปลี่ยนได้ง่ายในภายหลัง เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว
 • มีการผสมผสานระบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง หมายความว่าข้อมูล (รวมไปถึง CRM, ERP และข้อมูลบัญชี) จะเกิดขึ้นจากการทำงานรายการเดียว โดยไม่จำเป็นย้าย รวม หรือเปลี่ยนรูปของข้อมูล เมื่อผู้ใช้บันทึกรายการ ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรอีกสำหรับระบบ CRM แต่ข้อมูล CRM จะเกิดโดยอัตโนมัติ
 • Safe Fail เป็นระบบที่ผู้ใช้ประสบปัญหาในการทำรายการใดรายการหนึ่ง จะสามารถกลับมาทำรายการนั้นใหม่ได้โดยไม่กระทบกับข้อมูลของระบบ เช่น ไฟดับ ระบบเน็ตเวิร์กมีปัญหา เป็นต้น
 • Rich and Reach โดยที่ Rich แทนอินเตอร์เฟสแบบ Client/Server เพราะมีทุกฟีเจอร์ที่ต้องการ ส่วน Reach แทนอินเตอร์เฟสแบบเว็ป ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ บนเครื่องลูกข่าย
 • Global Market หรือการตลาดไร้พรมแดน โดยมองว่าทั่วโลกคือตลาดเดียว โดยผู้ใช้สามารถสื่อสารกับติดต่อกับผู้คนทั่วโลก โดยระบบสนับสนุนการทำงานหลายภาษา หลายสกุลเงิน
 • Smart User Interface หรืออินเตอร์เฟสอัฉริยะ ที่ผู้ใช้สามารถจัดการหน้าจอต่างๆ ได้ในแอ็พพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟิลด์ ลดฟิลด์ กำหนดการแสดงผลต่างๆ ของหน้าจอได้อย่างอิสระ
 • Extensible and Customizable การปรับแต่งต่อเติมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ (Hardware and Infrastructure Requirements)

 • ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค Compiere สามารถทำงานได้บนฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก จึงมีความยืดหยุ่นมาก สำหรับให้ผู้ใช้ได้เลือกฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ต้องการ
 • ระบบปฏิบัติการ Compiere สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows, Linux และ Max Os
 • แอ็พพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ ขณะนี้ Compiere ใช้ JBoss เป็นแอ็พพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ และมีแผนที่จะพัฒนาให้สามารถทำงานได้บน IBM WebSphere และ Oracle Application Server (OAS)

Compiere ฟังก์ชั่น
Integrated Business Process  

Quote to Cash

 • สามารถสร้างเอกสารการสั่งขายอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว (POS, Pickup, Repayment)
 • การจัดการรายการราคาและการให้ส่วนลด
 • รายการกระจายสินค้า
 • การรับชำระเป็นงวด หรือการแบ่งชำระ
 • การให้วงเงินเครดิตลูกค้า
 • รายงานอายุหนี้
 • การติดตามหนี้ ออกหนังสือทวงถาม
 • การปันส่วนอัตโนมัติ

Requisition to Payment

 • การขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย หรือการออกหนังสือเชิญเข้าร่วมการเสนอราคา
 • การสั่งซื้อจากใบสั่งขาย
 • รายงานความต้องการสินค้า
 • การขอซื้อ
 • การพิมพ์เช็ค
 • Supply Chain Management

Material Management / Logistics

 • ไม่จำกัดการสร้างคลังสินค้า
 • การจัดการตำแหน่งสินค้าที่ยืดหยุ่น
 • การยืนยันการส่งสินค้าหลายระดับ (การหยิบสินค้า, การบรรจุหีบห่อสินค้า)
 • การยืนยันการรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ (QA)
 • การโอนสินค้าระหว่างคลัง
 • การกำหนด BOM (Bill of Materials) หลายระดับ
 • สร้าง Serial no, Lot/Batch no อัตโนมัติ
 • สามารถกำหนด หรือระบุวันรับประกันสินค้า
 • ผู้ใช้สามารถระบุคุณสมบัติสินค้าได้ เช่น สามารถกำหนดสี หรือขนาดสินค้าได้ และค้นหาสินค้าตามคุณสมบัติได้
 • สนับสนุนการคิดต้นทุนสินค้า แบบ LIFO, FIFO, Average

Product  
ใน Compiere คำว่า ‘Product’ หมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่สามารถซื้อหรือขายได้ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ

 • Items หรือรายการ หมายถึงสิ่งใด หรือสินค้าที่สามารถจับต้องได้ นับได้ ส่วนใหญ่หมายถึงสินค้าทั่วไป
 • Service หรือบริการ ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการ
 • Resource หรือทรัพยากร สิ่งที่จัดเป็นทรัพยากรคือสิ่งใดๆ ก็ตามที่จะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ห้องพักของโรงแรม เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการห้องพักนั้นจะไม่สามารถให้ลูกค้าท่านอื่นใช้ได้อีก
 • Expense Type หรือค่าใช่จ่าย คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้เช่น ค่าเดินทางของพนักงานที่เรียกเก็บไปยังลูกค้า เป็นต้น

Customer Relations Management
• Business Partner

 • มุมมองแบบ 360 องศา
 • เก็บข้อมูลที่อยู่ได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นที่อยู่สำหรับ ส่งสินค้า, รับเช็ค, วางบิล เป็นต้น
 • การกำหนดความสัมพันธ์ของคู่ค้า

• Requests, Issue tracking

 • การติดตาม issue ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ในระบบ
 • การกำหนดการเตือนความจำ
 • การบันทึกการโทร

• Marketing

 • การจัดการลีด
 • การจัดการเสนอราคา
 • การจัดการแคมเปญทางการตลาด

• Customer Asset Management

 • การสร้างทรัพย์สินอัตโนมัติ การเก็บบันทึก และการดูแลทรัพย์สิน

• Resource

 • การจัดการหรือการบริหารทรัพยากร เช่น ห้องพัก, เครื่องจักร, ที่ปรึกษา หรือพนักงาน เป็นต้น
 • การสร้าง AP/AR invoice จากการใช้ทรัพยากร 

 Time and Expense

 • สามารถจัดเก็บเวลาที่ใช้ไปของพนักงาน หรือของการก่อสร้างได้
 • สามารถเชื่อมโยงกับงานหรือเฟสต่างๆ ของโครงการได้
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ค่าบริการตามเวลา หรือตามวัสดุที่ใช้ไปในโครงการได้ 

Service Level Agreements

 • เก็บข้อมูลเพื่อประเมิลผลการทำงานขององค์กร หรือของผู้จำหน่ายว่าเป็นไปตาม SLA (Service Level Agreements) หรือไม่

รายงานทางการเงิน

 • รายงานทางการเงิน สำหรับงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 • รายงานทางการเงินตามมุมมองต่างๆ เช่น ตามมุมมองของหน่วยงาน บัญชี สินค้า โครงการ คู่ค้า กิจกรรม แคมเปญทางการตลาด เขตการขาย

 โครงการ

 • การจัดการโครงการตามเฟส และงาน โดยการกำหนดจำนวนเงิน หรือเวลา และวัตถุดิบ รวมไปถึงการแจ้งหนี้จากความสำเร็จของงานตามเฟสหรืองานได้
 • การจัดการงาน (Job สำหรับงานอุตสาหกรรม)

E-Commerce and Self Service

 • ปรับแต่งได้ง่าย โดยใช้ css หรือ jsp
 • สามารถค้นหาสินค้าจากหน้าร้านออนไลน์ได้
 • มีระบบรับชำระเงินออนไลน์
 • สามารถบันทึกหรือดูคำร้อง หรือสมัครรับข่าวสาร หรือระบุสิ่งที่สนใจได้
 • ผู้จำหน่ายสามารถดูคำสั่งซื้อ ข้อมูลการรับสินค้า หรือการตอบรับใบเสนอราคาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บ
 • พนักงานขายสามารถดูคำร้อง หรือดูข้อมูลการสั่งซื้อ การส่งสินค้า และการแจ้งหนี้ของตนกับลูกค้าได้

 

Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 11:14 )  

About us

Sample Images
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์ และระบบอี.อาร์.พีสำหรับองค์กรธุรกิจ
AddThis Social Bookmark Button
10th Year Anniversary
You are here: Home Products Saeree ERP&CRM